Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

 

 1. Vaše údaje zpracovává Miroslav Pilař IČ 65674057 se sídlem Libřice 121, 503 44 Libřice, zapsaný u živnostenského rejstříku u Magistrátu města Hradec Králové (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Libřice 121, 50344 Libřice

e-mail: info@zoozverimex.cz

telefon:777 947 929

 

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.zoozverimex.cz

Pro prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

 

I.                 Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

 

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to:

 • základní identifikační údaje – sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci vás jako subjektu údajů (jméno a příjmení a/nebo obchodní firma);
 • kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
 • informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, nebo jiných kontaktních formulářů, obsah komunikace prostřednictvím internetových nebo mobilních aplikací;

     

      Z jakého důvodu?

               Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží.

 

               Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

 

 

Zpracování osobních údajů v případě objednávky zboží (nákup)

 

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje, základní identifikační údaje, kontaktní údaje. Budeme pracovat s těmito údaji:

 • základní identifikační údaje – sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci vas jako subjektu údajů (jméno a příjmení a/nebo obchodní firma, adresa či sídlo, identifikační číslo);
 • kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
 • informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, nebo jiných kontaktních formulářů, obsah komunikace prostřednictvím internetových nebo mobilních aplikací;
 • fakturační a bankovní údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách, bankovních spojení a o přijatých platbách;
 • informace týkající se platební karty – jako je její číslo a datum platnosti (tyto informace ale neukládáme, protože pro účely zpracování plateb používáme službu GoPay);
 • další informace, které nám poskytnete při založení vašeho uživatelského účtu nebo během jeho pozdějších úprav na Webových stránkách.

 

      Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

 

               Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

 

 

Newslettery (obchodní sdělení)

 

Pokud jste nakupující zákazník a dáte nám svůj souhlas při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

 

               Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

 

Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@zoozverimex.cz

 

Jak dlouho budeme vaše údaje zpracovávat?

Pokud spolu uzavíráme smlouvu, uchováváme vaše osobní údaje po delší dobu než pouze po dobu trvání naší spolupráce, a to třeba z důvodů odstoupení od smlouvy, uplatňování nároků na náhradu škody a dalších. Podle právních předpisů, které upravují účetnictví, jsme povinni schraňovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se dané plnění uskutečnilo. Proto nemůžeme vaše osobní údaje smazat hned po skončení naší spolupráce. Můžete si ale být jisti, že vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze po nezbytnou dobu a v přiměřeném rozsahu. Doba uchování vašich konkrétních osobních údajů je pak určena dle následující logiky:

 • po dobu trvání smlouvy mezi námi;
 • po dobu nezbytně nutnou k ochraně našich práv a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (až 4 roky);
 • po dobu trvání našich případných dalších oprávněných zájmů (až 4 roky);
 • po dobu určenou právními předpisy (až 10 let).

 

II.               Kdo se k datům dostane?

V rámci naší činnosti využíváme řadu externích subjektů, které pověřujeme výkonem některých činností tvořících součást našich služeb, abychom zajistili naše co nejefektivnější fungování. V rámci tohoto outsourcingu může docházet i ke zpracování vašich osobních údajů, a to na základě právních předpisů (k tomuto zpracování tedy nepotřebujeme souhlas). 

Naši dodavatelé se tak stávají zpracovateli, jsou však oprávněni s osobními údaji nakládat pouze pro účely činností, které pro nás vykonávají. Jedná se například o poskytovatele:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395).

 

 • Společnosti podílející se na expedici zboží:
  • DPD Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČ : 61329266, jedná se o společnost, která pro Správce zajišťuje přepravní a výdejní služby.

 

 • Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9. IČ: 28408306, jedná se o společnost, která pro Správce zajišťuje přepravní a výdejní služby.

 

 • cz, a.s., se sídlem Radlická 3294-10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, zápis v obchodním rejstříku: spisová značka B 6493 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 26168685, DIČ: CZ26168685 9.

 

 • Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, C 218977 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 02387727 DIČ: CZ02387727, jedná se o společnost, která zpracovává osobní údaje za účelem generování Dotazníků spokojenosti, sběru zpětné vazby a její vyhodnocení.

 

 • Společnost zpracovávající platby GOPAY s.r.o., IČ: 26046768, Planá 67, 370 01 Planá

 

Osobní údaje Subjektu údajů můžou být dále předávány následujícím příjemcům/kategoriím příjemců, jedná se o následující subjekty:

 • dodavatelé Správce,
 • zaměstnanci Správce,
 • osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci (např. poskytovatelé marketingových a reklamních služeb, právník, účetní),
 • finanční instituce a pojišťovny,
 • státní orgány v rámci plnění zákonných povinností Správce stanovených příslušnými právními předpisy.

My jako správce nebudeme předávat vaše osobní údaje mezinárodním organizacím. Můžeme ale některé osobní údaje předávat do zemí mimo území Evropské unie, a to prostřednictvím subjektů, se kterými spolupracujeme.  K takovému předávání dochází pouze v případech, kdy předávání splňuje podmínky pro předání stanovené platnými a účinnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. je zaručená úroveň ochrany vyžadovaná těmito předpisy.

V rámci posílení transparentnosti zveřejňujeme, že spolupracujeme mimo jiné s těmito subjekty, jež se mohou nacházet mimo území Evropské unie:

 • Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Společnost zpracovává Cookies a anonymní údaje o používání e-shopu za účelem optimalizace kampaní a vylepšování e-shopu.

 

 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Jedná se o společnost, která zpracovává Cookies a anonymní data o chování a zájmech skupiny za účelem optimalizace kampaní

 

III.             Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@zoozverimex.cz.

 

IV.            Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 

Používané soubory cookies:

Cookies

Proč je využíváme?

Za jak dlouho je smažeme?

_ga

_gid

_gat

_ga a _gid přiřadí každému návštěvníkovi našich webových stránek náhodný identifikátor, díky kterému můžeme měřit návštěvnost našich webových stránek, vytvářet statistiky týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našich webových stránkách.

2 roky

 

24 hodin

 

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

V.              Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 31.12.2021